Palvelut

Tarjoamme kokonaisvaltaisia taloushallintopalveluita asiakkaidemme tarpeen mukaan. Palveluiden laajuus määritellään asiakaskohtaisesti riippuen liiketoiminnasta ja siitä, mitä palveluita asiakas tarvitsee. Asiakkaamme toimivat monella eri toimialalla ja haluamme tarjota palveluitamme kaikenkokoisille yrityksille.

Palvelumme kattavat mm. seuraavat palvelut

Kirjanpito tuottaa tärkeää tietoa yrityksen johtamista varten. Se muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, varoista, veloista ja omaisuudesta. Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen ja kirjanpitolainsäädäntö määrää tarkemmin kirjanpitoon liittyvistä velvoitteista, säännöistä, aineistosta ja sen säilyttämisestä.

Suosimme ensisijaisesti sähköistä taloushallintoa, joka on mahdollista toteuttaa käyttämillämme ohjelmistoilla. V&S Tilitoimisto on Finago Procountorin partneritilitoimisto ja meillä on kyseisestä ohjelmistosta vuosien kokemus. Kaiken kokoisille yrityksille soveltuva ohjelmisto taipuu kaikkien toimialojen käyttöön. Muita käytössämme olevia sähköisiä taloushallinto-ohjelmistoja ovat rakennusalalle suunnattu Jydacom- ja talotekniikka-alalle soveltuva Finago Ecom-ohjelmisto.

Kun koko taloushallinto on sähköisesti samassa osoitteessa ja ohjelmisto tilitoimiston ja asiakkaan yhteiskäytössä, pystyt seuraamaan talouttasi reaaliaikaisesti ja paperisen kirjanpitoaineiston säilyttämisestä ei tarvitse enää huolehtia. Ohjelmistomme mahdollistavat verkkolaskujen vastaanoton ja – lähetyksen. Kuiteista taas saat kätevästi kuvan puhelimeen asennettavalla sovelluksella, ja näin aineisto on jo kirjanpitäjän tarkasteltavissa.

Palveluihimme kuuluu myös perinteinen kirjanpito, jos yritykselläsi ei ole laajemmalle taloushallinto- ohjelmistolle tarvetta. Tämä tarkoittaa sitä, että hoidat yrityksesi talousasiat itsenäisesti ja toimitat kirjanpitoaineiston tilitoimistolle aina kuukauden päätteeksi. Perinteinen kirjanpito ei mahdollista talouden seuraamista yhtä reaaliaikaisesti, kuin sähköinen vaihtoehto. Myös perinteisessä kirjanpidossa suosimme kirjanpitoaineiston toimittamista sähköisesti, joko sovelluksen tai jaetun kansion kautta.

Yritystoiminnassa et voi välttyä erilaisten laskujen vastaanottamiselta. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa laskujen vastaanottamisen sähköisesti: verkkolaskuna, sähköpostitse tai skannauspalvelun kautta.

Lisäämme laskusi kirjanpitoon maksu- tai suoriteperusteisesti riippuen kirjanpitotavasta. Sähköisessä kirjanpidossa hoidamme myös osto-, kulu- ja matkalaskujesi maksatuksen tarpeidesi mukaan.

Yrittäjänä voi helposti tuntua siltä, että laskutus jää roikkumaan tai unohtuu, kun on niin monta muutakin asiaa hoidettavana. Onneksi voit tarvittaessa ulkoistaa laskutuksen kirjanpitäjällesi. Näin sinulla säästyy aikaa ja voit keskittyä täysin omaan liiketoimintaasi ja tuloksen tekemiseen.

Verkkolaskulaki velvoittaa yrityksiä lähettämään laskut pyydettäessä verkkolaskuna toiselle yritykselle, ja sähköinen taloushallinto mahdollistaakin laskujen lähetyksen verkkolaskuna. Laskujen lähetys onnistuu tarvittaessa myös sähköpostitse tai postitse. Hoidamme puolestasi myös myyntisaatavien seurannan ja laskujen siirron perintään.

Kuukausittaisen kirjanpidon lisäksi yritykset ovat, liikkeen- ja ammatinharjoittajia lukuun ottamatta, velvollisia laatimaan tilinpäätöksen jokaiselta päättyneeltä tilikaudelta.

Tilinpäätöksen laatimiseen liittyy erilaisia velvoitteita yrityksen koon mukaan. Pidämme huolen, että yrityksesi tilinpäätös sisältää tarvittavat tiedot. Teemme vaadittavat jaksotukset, poistot, saamisten ja velkojen täsmäytykset, ja laadimme niiden perusteella virallisen tilinpäätösaineiston.

Mikäli yritykselläsi on tilintarkastaja, hoidamme yhteydenpidon myös tilintarkastajan suuntaan. Jokaiselta tilikaudelta tulee tehdä tuloveroilmoitus, joka kuuluu myös normaaleihin palveluihimme.

Hoidamme yrityksenne palkanlaskennan tarpeidenne mukaisesti sovittuun palkkapäivään mennessä. Palkanlaskentaan vaikuttaa erilaiset palkkalajit, säädökset sekä paikallisten sopimusten ja työehtosopimusten tulkinta. Sinun ei tarvitse näitä kaikkia opetella ulkoa, vaan ulkoistamalla palkanlaskennan, jätät siihen liittyvän työn tilitoimistolle. Työnantajan vastuulla on kuitenkin laatia työsopimukset ja toimittaa palkansaajien tiedot tilitoimistossa yrityksesi palkanlaskennasta vastaavalle henkilölle. Jos yritykselläsi on tuntityöntekijöitä, ja tarvitsette työkalua tuntiseurantaan tai työvuorosuunnitteluun, käytössämme olevat ohjelmistot mahdollistavat tiedonsiirron seurannasta palkanlaskentaa varten.

Jos harjoitat arvonlisäverovelvollista liiketoimintaa, laadimme oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset yrityksesi kirjanpidon perusteella ilmoitusjakson mukaisesti kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Mikäli kuulut työnantajarekisteriin eli yritykselläsi on useampi palkansaaja, tai jos olet yrittäjä ja nostat yrityksestäsi palkkaa, olet velvollinen lähettämään palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset maksetuista palkoista tulorekisteriin. Hoidamme nämä ilmoitukset puolestasi palkanlaskennan yhteydessä.

Palveluihimme kuuluu myös yrityksesi tuloveroilmoitusten tekeminen tilikauden päätyttyä sekä ALV-yhteenvetoilmoitukset, mikäli harjoitat kauppaa muihin EU-maihin, vuosi-ilmoitukset osingoista ja muut oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset.

Aloittavalle yrittäjälle on saatavilla paljon tietoa useasta eri lähteestä, mutta voi olla, että tarvitset tukea ja rohkaisua yrityksesi alkutaipaleella.

Tilitoimistomme tarjoaa sinulle tuen ja tiedon, mitä tarvitset yritystä perustaessasi ja liiketoimintaa aloittaessasi. Jos sinulla on liikeidea mielessäsi ja sopivasti yrittäjähenkeä, mutta et oikein pääse alkuun, niin ota rohkeasti meihin yhteyttä.

Autamme sinua tarvittaessa jo perustamispapereiden täyttämisessä. Meillä on eniten kokemusta toiminimien ja osakeyhtiöiden perustamisessa, mutta jos sinulla on mielessäsi joku muu yritysmuoto, autamme mielellämme aina mahdollisuuksien mukaan.

Yrityksen eri vaiheissa tulee kaikenlaisia tilanteita eteen, joissa kokeneemmallakin yrittäjällä voi mennä sormi suuhun. Meille on tärkeää pitää huolta asiakkaistamme ja olla aina kuulolla, kun jokin asia tuottaa ongelmia tai mietityttää.

Esimerkiksi Verohallinnon selvityspyynnöt, vakuutus- ja eläkevakuutusasiat tai laskutukseen liittyvät ALV-kysymykset voivat tuntua haastavilta ja epäselviltä. Tilitoimisto pyrkii kääntämään nämä ongelmallisilta tuntuvat asiat ja käsitteet asiakkailleen ymmärrettävimmiksi ja auttamaan mahdollisissa selvittelytöissä.

Tilitoimistolla on laaja tukiverkosto kaikenlaisiin kysymyksiin, eli jos emme pysty suoraan vastaamaan kysymykseesi tai auttamaan ongelmassasi, niin voimme aina ottaa yhteyttä eri alojen asiantuntijoihin tai vaikka tilintarkastajaan.